„Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa”

Natura
          2000W ramach projektu zrealizowano wiele działań na rzecz współpracy związków wędkarskich pogranicza polsko-niemieckiego oraz prezentacja dla turystów bogatych zasobów wodnych Łuku Mużakowa.
Działania projektowe polegały na wspólnych spotkaniach (zawody wędkarskie w Łęknicy 1 maja i Tuplicach 3 czerwca) na których można było skosztować rybę z tutejszych łowisk oraz wziąć udział w rajdzie rowerowym (10 czerwca) po starej linii kolejowej z Łęknicy do Tuplic. Ponad to został wydany folder i mapa turystyczna przedstawiająca współpracę związków wędkarskich i galerię wszystkich łowisk z ich opisem a także kalendarz Łowiska pogranicza. Dzięki projektowi zostały zakupione nagrody na zawody wędkarskie takie jak wagi wędkarskie, zanęty, kołowrotki i wędki. Zainstalowanych zostało także pięć tablic opisujących szlak Zdrowej Ryby przedstawiających łowiska oraz opis ryb jakie się tam znajdują.

Cel projektu:
Celem projektu jest intensyfikacja współpracy partnerów projektu poprzez propagowanie turystyki wędkarskiej na terenie wsparcia oraz integrację mieszkańców i partnerów pow.żarskiego i pow. Görlitz.

Beneficjent:

Fundacja Natura Polska

Partner projektu:
Angelverein Krauschwitz e.V.
Gmina Tuplice – www.tuplice.pl

Termin realizacji projektu:
16.03.2017 – 31.07.2017

Wartość projektu:
15.350,40 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 13.047,84 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa
767,52 EUR
                                                                                                                                       


Projekt pn. „Integracja polsko-niemiecka na szlaku Zdrowej Ryby na obszarze Łuku Mużakowa” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa