Zmiana adresu BIP-u

UWAGA

Z dniem 7 marca 2018 r. nastąpiła zmiana adresu internetowego BIP-u Gminy Tuplice. Nowy adres

www.bip.tuplice.pl

zamiast dotychczasowego adresu
www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice/