LGD w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z naborami wniosków trwającymi od 28 lutego do 15 marca 2018 roku Stowarzyszanie ”LGD – Grupa Łużycka” zaprasza na szkolenia w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej.
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej
2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej
19.02.2018r. (poniedziałek) godz. 10.00 - GUBIN
Sala Narad (1 piętro) w Urzędzie Gminy Gubin ul. Obrońców Pokoju 20
20.02.2018r. (wtorek) godz. 10.00  - TRZEBIEL
Sala nr 20 w Urzędzie Gminy Trzebiel ul. Żarska 41
21.02.2018r. (środa) godz. 10.00  - LIPINKI ŁUŻYCKIE
Sala Posiedzeń (1 piętro) w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9
22.02.2018r. (czwartek) godz. 10.00  - LUBSKO
Sala konferencyjna w Baszcie ul. Kopernika 19  Lubsko (1 piętro)
Szkolenia dla wnioskodawców w ramach:
1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej
3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej
3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków

22.02.2018r. (czwartek) godz. 12.00  - LUBSKO
Sala konferencyjna w Baszcie ul. Kopernika 19  Lubsko (1 piętro)

Przypominamy, że udział w szkoleniu jest punktowany w ramach lokalnych kryteriów wyboru. Obowiązkiem wnioskodawcy jest złożenie podpisu na liście obecności. Potwierdzenie udziału w szkoleniu będzie poświadczone podpisem pracownika biura LGD na liście obecności z danego szkolenia. Udział w szkoleniu będzie potwierdzany na zakończenie szkolenia – potwierdzenie uzyskają tylko te osoby, które wezmą udział w całym szkoleniu.