Nabór wniosków LGD

 


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach:
NABÓR NR 1/2018/IRiK – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1. Rozwój obiektów infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej;
NABÓR NR 2/2018/P – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej;
NABÓR NR 3/2018/R – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1. Rozwijanie działalności gospodarczej;
NABÓR NR 4/2018/IT – w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej;
NABÓR NR 5/2018/Z – w ramach Przedsięwzięcia 3.2.1. Zachowanie lokalnego dziedzictwa – konserwacja i restauracja zabytków.

Termin naborów: 28.02. – 15.03.2018r.

Ogłoszenia oraz szczegóły dotyczące poszczególnych naborów wniosków dostępne są na stronie LGD www.grupaluzycka.pl.


Prezes Stowarzyszenia
Helena Miklaszewska