Zwrot podatku akcyzowego

Z dniem 1 lutego 2018 roku rozpoczyna się przyjmowanie wniosków od rolników ubiegających się o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego.
Zwrot przysługuje każdemu producentowi rolnemu, posiadającemu grunty rolne na terenie gminy tuplice. wnioski należy składać w siedzibie urzędu gminy Tuplice w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2018 roku.
Do wniosku należy dołączyć faktury vat poświadczające zakup paliwa w okresie od 1 sierpnia 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku.
Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 68 362 57 34.