Projekt wdrożenia e-usług dla mieszkańców gminy

 

Dobiega końca realizacja projektu pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, który realizowany jest w formule partnerstwa.
Do partnerstwa, którego liderem jest Fundacja NATURA Polska, przystąpiły gminy wiejskie: Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice oraz gminy: miejsko-wiejska Jasień i miasto Żagań.
Głównym celem projektu jest wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
W ramach projektu uruchomione zostaną 4 wyjątkowe e-usługi dla mieszkańców gmin:

 

e-Cmentarz
System informacji o cmentarzach, który w całości tworzyć będzie sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwi szybka lokalizacje grobów/zmarłych w wybranym obszarze Powstaną także elektroniczne mapy cmentarzy aż zaznaczeniem sektorów, rzędów, alejek. Łącznie do ewidencji zostaną wpisane wszystkie cmentarze na terenie gmin. System umożliwi sprawną identyfikację zmarłych Ponadto będzie można dowiedzieć się o istniejących zabytkowych i ciekawych miejscach na cmentarzu, a także znaleźć informację o położeniu min kaplicy, toalet, punktów poboru wody.

e-Radny
Platforma e-radny oraz mobilna aplikacja e-radny (Elektroniczna ewidencja projektów uchwał, podjętych uchwał, Zgłaszanie interpelacji do propozycji uchwał). Gwarantuje szybki i beż kosztowy dostęp aż telefonu lub tabletu do otrzymywanych elektronicznie dokumentów aż Biura Rady. Dodatkowym atutem jest kontakt bezpośredni do innych radnych.
Ponadto dzięki aplikacji Platforma biuro e-Rady gwarantuje dostęp do dokumentów dotyczących sesji, komisji, propozycji uchwał oraz dokumentów na komisje. Dokumenty biura rady umiejscowione są w jednym miejscu, co gwarantuje łatwe i intuicyjne katalogowanie dokumentów jak i szybkie ich wyszukanie Dzięki ww. aplikacji wszystkie dokumenty trafiają na skrzynkę mailową Radnego. Dzięki aplikacji urząd oszczędza koszty obsługi papierowej biura rady. Korzystanie aż aplikacji jest intuicyjne, interfejs - czytelny, prosty i przejrzysty.

e-Mieszkaniec
Gwarantuje dostęp do najświeższych informacji aż urzędu i gminy, a także do Kalendarium wydarzeń, Informacji o gminie, Elektronicznej gminnej gazety, ofert pracy, składania wniosków do urzędu, informacji kryzysowych oraz podgląd budżetu obywatelskiego.

e-Podatki
Korzystanie aż usługi jest dla podatnika bezpłatne – na podstawie zainstalowanej platformy i przyznanego uprawnienia do przeglądania danych i ich zakresu Podatnik - Mieszkaniec nie ma konieczności odwiedzania urzędu w celu ustalenia wymiaru podatków i opłat lub należności, pozostałych do opłacenia – wystarczy komputer/telefon aż dostępem do Internetu. Ponadto umożliwia złożenie przez mieszkańca elektronicznego wniosku wraz aż podpisem Papua, a także odebranie wnioskowanych dokumentów elektronicznie
E-usługi zostaną uruchomione na początku 2018 roku i będą dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.