Sołectwa

Sołectwa gminy

1. Świerszcz Wiesława - Cielmów

2. Sarnecka Aneta - Chełmica

3. Korczyńska Maria - Chlebice

4. Tomiuk Iwona - Czerna

5. Werther Elżbieta - Drzeniów

6. Jagodzki Krzysztof - Grabów

7. Nikoliszyn Edyta  - Gręzawa

8. Nazaruk Mirosława - Jagłowice

9. Białkowski Edward - Łazy

10. Szarlej Andrzej - Matuszowice

11. Kromp Mirosława - Nowa Rola

12. Żurowska Małgorzata - Świbinki

13. Maj Ilona - Tuplice