Instytucje

Urzędy i instytucje stanowiące infrastrukturę socjalno-kulturalną:


Zespół Szkół w Tuplicach

ul.Daszyńskiego 1

Gimnazjum

Gimnazjum w Tuplicach

Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa


 

Samorządowe Przedszkole w Tuplicach

ul. Kopernika 3

068/3757081


Zakład Gospodarki Komunalnej w Tuplicach
ul. Przemysłowa 1
068/3757166

Ochotnicza Straż Pożarna
OSP Tuplice

 


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Świerczewskiego
068/3757117

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Mickiewicza
068/3625376

Urząd Pocztowy
ul Mickiewicza 
068/3625370