Kontakt

Urząd Gminy

Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

E-MAIL:gmina(at)tuplice.pl

WÓJT Katarzyna Kromp - 68 362 57 22

SEKRETARZ - Mariola Kowalska - 68 362 57 23

SKARBNIK GMINY - Aneta Kamińska-Preneta - 68 362 57 24

SEKRETARIAT - 68 362 57 20 FAX - 68/3625721

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI:

Wojciech Skwira, Katarzyna Bąk - 68 362 57 28

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA:

Izabela Fedorowicz, Dorota Stohnij - 68 362 57 26

KSIĘGOWOŚĆ BUDŻETOWA:

Alicja Woźniak - 68 362 57 26

KASA:

Katarzyna Szpringiel ( w zastępstwie Izabela Fedorowicz) - 68 362 57 34

PROMOCJA GMINY, INFORMATYK:

Krzysztof Szpringiel - 68 362 57 32

STANOWISKO D.S. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Tomasz Stojecki - 68 362 57 29

CUW Katarzyna Kosmala, Weronika Olejniczak-Kasprów - 68 362 57 31

EWIDENCJA LUDNOŚCI, USC Alicja Gabinet - 68 362 57 32

ŚWIADCZENIA RODZINNE Jolanta Pruska - 68 362 57 30

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE -  Magdalena Kowalska - 68 362 57 30

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE do 30tyś, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, OBSŁUGA RADY GMINY, DODATKI MIESZK. I ENERG.-  Ilona MaJ 68 362 57 27

KIEROWNIK REFERATU GOSP. KOMUNALNEJ Zbigniew Łazarski - 68 375 71 66

podinspektor ds. opłat komunalnych -  Renata Medwediuk - 68 362 57 27

podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi Anna Mazur - 68 362 57 27

podinspektor ds. gospodarki komunalnej Leszek Chabraszewski - 68 375 71 66

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - Świerczewskiego 17 Tuplice:

Maria Kowalczyk - 690 341 975

Pracownicy socjalni - 690 341 926