Dla mieszkańca

Teren rekreacji "WZGÓRZE TUPLICKIE"

Projekt - Teren Rekreacji „Wzgórze Tuplickie”
zrealizowany przez Gminę Tuplice
w m. Tuplice przy ul. Kościuszki


w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”
zrealizowano dzięki dofinansowania przez Samorząd Województwa Lubuskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Łużycka Lokalna Grupa Rybacka z siedzibą w Lubsku

Działka nr 572/1 (obręb geodezyjny Tuplice) przy ulicy Kościuszki to własność Gminy Tuplice. Znajdowała się na niej zdewastowana estrada oraz zarośnięte ścieżki i teren przed estradą..
W celu wykorzystania tego terenu dla ludności zrealizowano odbudowę i naprawę fundamentów i ścian istniejącej estrady oraz zakupienie i montaż zadaszenia w postaci hali namiotowej. Ścieżki zostały odtworzone w postaci położenia bruku (ok. 540m2) jak również odnowiono ścieżkę asfaltową. Zamontowano 40 szt. ławek parkowych oraz 17 szt. koszy. Założono oświetlenia terenu w postaci 25 szt. lamp typu parkowego oraz 3 wyższych lamp typu ulicznego. Doprowadzono energii elektrycznej do zasilania sprzętu wykorzystywanego do imprez plenerowych. W celu uniknięcia aktów wandalizmu zamontowano monitoring. Utwardzono 300m2 terenu przed estradą i stworzenie terenu do tańczenia.. Zakupiono ekran do projekcji filmów. Z uwagi na strome zbocze od strony zachodniej wykonano ogrodzenie odcinka ok 200m. siatką leśną , która będzie pergolą dla zasadzonego bluszczu.. Aby uatrakcyjnić teren dla mieszkańców zamontowano bezpłatny punkt dostępowy do internetu bezprzewodowego. W celu poprawy estetyki uzupełniono nasadzenie roślin i krzewów o 1260 sztuk roślin. W celu wykorzystania estrady do występów artystycznych i imprez gminnych zakupiono nagłośnienie (głośniki i mikrofony) oraz zakupiono dwa namioty do wykorzystania na przebieralnię dla wykonawców oraz na miejsce do poczęstunku dla gości. Zakupiono 2 szt. 50-cio osobowch trybun dla widzów.
Tak zrewitalizowany teren będzie służył mieszkańcom jako miejsce imprez kulturalno-rozrywkowych np. Dzień Tuplic, dożynki gminne, występy grup teatralnych i śpiewaczych, pokazy filmowe oraz imprezy taneczne. Realizacja projektu to podniesienie standartów życia poprzez podniesienie oferty kulturalnej dla mieszkańców i możliwości rekreacji i wypoczynku na świeżym powietrzu i udostępnienie mieszkańcom dodatkowego miejsca różnego rodzaju imprez plenerowych. Będzie możliwe zorganizowanie występów artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (karaoke, występy gwiazd estrady, pokazy grup teatralnych, projekcje filmowe na wolnym powietrzu dzięki wielkopowierzchniowemu ekranowi montowanemu do elementów konstrukcji zadaszenia). Zagospodarowanie terenu w postaci ścieżek, ławek, koszy i oświetlenia i nasadzenia roślin ma uatrakcyjnić pobyt dla mieszkańców. Aby teren był bezpieczny i nie dochodziło do aktów wandalizmu zamontowano monitoring. Całe zadanie ma podnieść atrakcyjność miejsca zamieszkania w „małej gminnej ojczyźnie” i służyć dalszej integracji mieszkańców.
Działania te są zgodne z celem ogólnym I - Podniesienie standardów życia społeczności zamieszkującej obszar zależny od rybactwa
oraz celem szczegółowym- rewitalizacja miejscowości polegająca na wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
Dofinansowanie projektu wyniosło: 239 145,70zł całość zadania wyniosła: 352 087,48zł

GOK w Tuplicach po remoncie

 

 W czerwcu 2010 roku zakończył się remont Gminnego Ośrodka Kultury w Tuplicach rozpoczęty  w październiku ubiegłego roku. Na realizację inwestycji wartej ponad trzysta tysięcy złotych Wójt Gmina Tuplice pozyskał dofinansowanie z "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013" z działania "Odnowa i Rozwój Wsi". Remont polegał w ogólnych założeniach na robotach budowlanych, instalacyjnych elektrycznych oraz instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych. Dzięki nim otrzymaliśmy nowe wnętrze z nowym wyposażeniem, zapleczem socjalnym oraz kuchennym. W większości miejscowości w gminie jest świetlica, ale zdajemy sobie sprawę, ze wobec domu kultury, oczekiwania są dużo większe. Mamy nadzieję, że wszystkie potrzeby kulturalne mieszkańców zostaną zaspokojone. Nowe szaty GOKu będziemy mogli  podziwiać już niedługo.

Kapitał Ludzki

Kapitał Ludzki Unia Europejska

Powiat Żarski wraz z 9 gminami realizuje projekt partnerski ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
pt. „Wykwalifikowana kadra urzędników samorządowych powiatu żarskiego gwarancją sprawnego działania administracji w regionie”

Poddziałanie 5.2.1
Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Informacje o projekcie:
Projekt skierowany jest do 176 urzędników z terenu powiatu żarskiego i obejmuje szkolenia ogólne, specjalistyczne oraz studia podyplomowe. Celem ogólnym projektu jest wzrost jakości usług publicznych świadczonych przez pracowników 9 urzędów gmin oraz Starostwa Powiatowego w Żarach. Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy.

 Wykwalifikowana kadra urzędników