Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych na terenie gminy Tuplice

 

L.p.

Nazwa organizacji

Imię i nazwisko lidera organizacji/osoby do kontaktu

Adres i tel. kontaktowy

Data aktualizacji

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

Krzysztof Magierowski

Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

507 855 073

10.10.2012

2.

Klub Sportowy „Tupliczanka” Tuplice

Tomasz Kosiorski

Mickiewicza 27

68-219 Tuplice

506 706 516

10.10.2012

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Drzeniów

Bożena Jabłońska

Drzeniów

68-300 Lubsko

68 362 50 82

10.10.2012

4.

Koło Gospodyń Wiejskich

Kazimiera Nowoświat, Irena Grubizna

68 375 73 08

10.10.2012

5.

Parafialny Zespół Caritas

Irena Grubizna

Świerczewskiego 14

68 375 73 08

10.10.2012

6.

Zespół Śpiewaczy „Lesowianki” z Łaz

Jan Kasprzyk

 

10.10.2012

7.

Zespół Śpiewaczy „Tupliczanki” z Tuplic

Jan Kasprzyk
Marianna Szklarczuk

Świerczewskiego 14

68 375 37 14
68 375 73 29

10.10.2012

8.

Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych

Eugeniusz Zwierz

Świerczewskiego 15

68 375 72 22

10.10.2012

9.

Akcja Katolicka

Jolanta Mazurek

600 282 394

10.10.2012

10.

Związek Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy

Józef Grubizna

Świerczewskiego 14

68 375 73 08

10.10.2012